Ειδικό Πρόγραμμα - Υγεία

Νοσοκομειακό πρόγραμμα κάλυψης 100% ή με συμμετοχή δημόσιου ασφαλιστικού φορέα

Πρόγραμμα υγείας με 100% κάλυψη των εξόδων περίθαλψης σε Α’ ή Β’ θέση νοσηλείας

 

Τι ζητάω

Να έχω μια ολοκληρωμένη αλλά και οικονομική νοσοκομειακή κάλυψη. Με εναλλακτική κάλυψη του ασφαλιστικού μου ταμείου.

 

Τι μου εξασφαλίζει

 • 100% κάλυψη εξόδων για τις αναγνωρισμένες δαπάνες σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 80% στο εξωτερικό (πλην Ευρώπης, ΗΠΑ και Καναδά) και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά.
 • 100% κάλυψη εξόδων σε Δημόσια Νοσοκομεία για τις αναγνωρισμένες δαπάνες χωρίς οικονομική συμμετοχή του Ασφαλισμένου (Δεν εφαρμόζεται το εκπιπτόμενο ποσό), όπως:

  • μονόκλινο δωμάτιο και διατροφή σε Α’ θέση νοσηλείας ή δίκλινο δωμάτιο και διατροφή Β’ θέση νοσηλείας κατ’ επιλογή
  • δαπάνες νοσοκομείου
  • δαπάνες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου
  • δαπάνες μεταμοσχεύσεων
  • δαπάνες νοσηλείας μίας μέρας
  • αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας
  • αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος (σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει πίνακας που καθορίζει το ανώτατο όριο αμοιβών)
  • έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης
  • έξοδα προληπτικής μαστεκτομής
  • έξοδα συνοδού
  • δαπάνες ασθενοφόρου
  • συγκεκριμένες εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις εντός νοσοκομείου χωρίς συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος τους
  • έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας
  • ειδικά επιδόματα (επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα, ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, χειρουργικό επίδομα)
  • εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή 1.600 ευρώ σε Α’ θέση και 1.200 ευρώ σε Β’ θέση 
  • ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (check up)
  • επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • από 500.000 Έως 700.000 ευρώ το χρόνο ανά ασφαλιστική περίοδο, ανά περιστατικό νοσηλείας.
  • Δυνατότητα κάλυψης εξαρτώμενων μελών
  • Μη υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.  
  • Αποζημίωση με:
   • απευθείας εξόφληση, στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
   • εξόφληση μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων τιμολογίων/αποδείξεων, στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία
  • Εύκολη έναρξη ασφάλισης, ακόμα και χωρίς ιατρικές εξετάσεις
  • Μικρή περίοδος αναμονής από την έναρξη του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και συγγενών παθήσεων)
  • Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε προγράμματος και οδηγίες για τις διαδικασίες πριν και μετά τη νοσηλεία
  • Ετήσια διάρκεια προγράμματος με δυνατότητα ανανέωσης στη λήξη του για μια ασφαλιστική περίοδο κάθε φορά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη του Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών για το σύνολο των Ασφαλισμένων (σύμφωνα με το άρθρο 10 των Ειδικών Όρων του Ασφαλιστηρίου)
  • Η κάλυψη παρέχεται με Πρόσκαιρη ασφάλιση ζωής

 

Πώς μπορώ να το ενισχύσω

Επιπρόσθετα παρέχει επιπλέον οικονομική κάλυψη σε περίπτωση που σας συμβεί κάποιο καλυπτόμενο περιστατικό υγείας. Π.χ απώλεια εισοδήματος  προστασία σοβαρών ασθενειών  κάλυψη ατυχημάτων  κ.α

 

Πόσο κοστίζει

Το ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:

 • τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων
 • την ηλικία μου
 • την κατάσταση της υγείας μου

Πριν την λήξη της ασφάλισης η εταιρία θα με ενημερώνει για το ασφάλιστρο της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου.

Για παράδειγμα:
Άνδρας 35 ετών που επιλέγει ετήσια καταβολή του ασφαλίστρου, καλείται να πληρώνει ετήσιο ασφάλιστρο 1.182 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται ο φόρος ασφαλίστρων και το κόστος της βασικής ασφάλισης ζωής) για Α’ θέση νοσηλείας ή 902,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται ο φόρος ασφαλίστρων και το κόστος της βασικής ασφάλισης ζωής) για Β’ θέση νοσηλείας. 

 

Πώς καταβάλλεται το ασφάλιστρο

 • Με πληρωμή σε ταμείο
 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού μου λογαριασμού
 • Με πάγια εντολή χρέωσης της πιστωτικής μου κάρτας (Visa ή Mastercard), οποιασδήποτε τράπεζας
 • Ηλεκτρονικά μέσω e-banking  εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • Με χρέωση πιστωτικής μου κάρτας μέσω της υπηρεσίας Live Pay 
 • Με ταχυ πληρωμή μέσω ΕΛΤΑ

Η τακτική καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί γίνεται:

 • κάθε 3, 6 ή 12 μήνες
 • μηνιαίως εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται με πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού μου λογαριασμού

Για δόσεις μικρότερες του έτους, υπάρχει σχετική επιβάρυνση ανάλογα με τη συχνότητα καταβολής.

 

Τι πρέπει να κάνω

Να καλέσω στο 210 98 88 888  (χρέωση αστικής κλήσης)

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος

 

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates