Συχνές Ερωτήσεις Αυτοκινήτου

Υπάρχει νόμος που να ορίζει ως υποχρεωτική την ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;
Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 585/78 είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το νομοθέτη οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι οι εξής: Η Αστική Ευθύνη Οχήματος είναι υποχρεωτική από το νόμο και αφορά την κάλυψη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες περιουσίας, για τις οποίες εσείς, μέσω του οχήματός σας, είσαστε υπεύθυνοι ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί. Επίσης ασφαλισμένοι μαζί σας είναι και οι επιβαίνοντες στο όχημά σας. Οι ελάχιστες από το νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι: - Σωματικές Βλάβες 1.220.000 € - Υλικές Ζημίες 1.220.000 €. Τα όρια της αστικής ευθύνης αλλάζουν σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά.

Σε περίπτωση που δεν έχω ασφαλισμένο το όχημα μου τι κυρώσεις έχω από τον νόμο;
Οι κυρώσεις που θα έχει κάποιος αν οδηγεί ανασφάλιστο όχημα, σύμφωνα με το Νόμο 489/76 και τον Ν2741/99, Άρθρο 10
• αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας
• πρόκληση ζημιάς, αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας
• υποτροπή, αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για τρία χρόνια
• χρηματικό πρόστιμο 1000 για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,500 για επιβατηγά και 250 για δίκυκλα.

Τι σημαίνει ο όρος Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου;
Η ημερομηνία έναρξης ισχύς του ασφαλιστηρίου είναι από το πρώτο μεσημέρι στις 12:00 μμ που

Πως μπορώ να ακυρώσω την ασφάλισή μου;
Συμπληρώνετε και υπογράφετε την «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» την οποία αποστέλλετε ταχυδρομικά (συστημένο) μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ( ή την βεβαίωση της οριστικής διαγραφής του οχήματος.

Πως μπορώ να μεταφέρω το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος μου από κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρία;
Τι πρέπει να κάνετε;
• Να ακυρώσετε το προηγούμενο ασφαλιστήριό σας, στελνοντάς το στην προηγούμενη ασφαλιστική σας εταιρία μαζί με μία συστημένη επιστολή ακύρωσης της ασφάλισης
• να κάνετε αίτηση ασφάλισης

Για πόσο καιρό θα είναι ασφαλισμένο το όχημά μου
Πως θα παραλάβω την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μου;
Η διάρκεια ασφάλισης του οχήματός σας εξαρτάται καθαρά από εσάς Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μηνιαία τρίμηνη εξάμηνη ή δωδεκάμηνη διάρκεια. Η ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου γίνεται αυτόματα με την λήξη του προηγούμενου από την ασφαλιστική εταιρεία και φροντίζουμε εμείς να το παραλάβετε έγκαιρα με τον τρόπο που είχατε επιλέξει και την πρώτη φορά. Πλην περιπτώσεων ενοικιασμένων οχημάτων μεταφορών κ ειδικών κινδύνων
Τι σημαίνει ο όρος Φιλικός Διακανονισμός;
Υπάρχουν 2 τρόποι αποζημίωσης. Α) ο παθόντας (αυτός δηλαδή που δεν φέρει ευθύνη στο ατύχημα) πάει στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου (στην εταιρεία δηλαδή του εμπλεκόμενου που φέρει ευθύνη στο ατύχημα) να ζητήσει-εισπράξει αποζημίωση. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται παλαιό σύστημα αποζημιώσεων. Β) ο τρόπος του φιλικού διακανονισμού. Ο παθόντας πάει να ζητήσει-εισπράξει αποζημίωση από την δική του ασφαλιστική εταιρεία.

Θέλω να ταξιδέψω με το αυτοκίνητό μου στο εξωτερικό. Τι πρέπει να κάνω;
Θα πρέπει να προμηθευτείτε την πράσινη κάρτα 'ή (κάρτα διεθνούς ασφάλισης) η οποία αντιπροσωπεύει την ασφαλιστική σας εταιρεία στο εξωτερικό.

Τι είναι η Πράσινη Κάρτα;
Επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλειας (αστικής ευθύνης) στο εξωτερικό μέσω του έντυπου της πράσινης κάρτας.Η πράσινη κάρτα καλύπτει την αστική ευθύνη σας ως ορίζει ο νόμος, έναντι τρίτων απο ατυχημα. Σε κάποιες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρετε δωρεάν και σε κάποιες άλλες χρεώνεται. Σε κάθε περιπτωση δεν χρεώνετε σε ασφαλισμένους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι περιέχει η Πράσινη Κάρτα ;
Το κείμενο της Πράσινης Κάρτας είναι χωρισμένο σε εννιά αριθμημένες παραγράφους. Η ένδειξη "Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης" βρίσκεται υποχρεωτικά σε κάθε Πράσινη Κάρτα. Υποχρεωτική είναι και η αναγραφή του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κάτω από την αιγίδα του οποίου εκδίδεται το Πιστοποιητικό. Ακολουθούν οι ημερομηνίες ισχύος της Πράσινης Κάρτας τόσο έναρξης, όσο και λήξης της. Τα διακριτικά αρχικά της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο έκδοσης της Κάρτας (για την Ελλάδα είναι το "GR") όσο και οι κωδικοί αριθμοί της ασφαλιστικής εταιρείας και του έντυπου της Πράσινης Κάρτας, είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται. Η Πράσινη Κάρτα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή τον αριθμό πλαισίου του ενώ ο τύπος και η μάρκα του οχήματος θεωρούνται εκ των ουκ άνευ. Το όνομα του ασφαλισμένου ή του οδηγού-κατόχου της Πράσινης Κάρτας συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο 7, ενώ ακολουθούν η επωνυμία και η διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας που εξέδωσε την Κάρτα. Τέλος, για να ισχύει η Πράσινη Κάρτα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν η υπογραφή του εκπροσώπου της ασφαλιστικής επιχείρησης όσο και η ανάλογη σφραγίδα.

Ποια είναι η φορολογήσιμη ισχύς του οχήματός μου;
Η φορολογήσιμη ισχύς του οχήματος σας καθώς και το ακριβής κυλίνδρισμα (κυβισμός) του αναγράφεται στην άδεια του αυτοκινήτου. και υπολογίζετε απο το αρμόδιο υπουγείο.

Τι είναι το Bonus Malus
Το bonus malus είναι το σύστημα επιβράβευσης κ επίπληξης. που επιβραβεύει τους οδηγούς που δεν έχουν προξενήσει ατύχημα. Κ επιπλήττει τους οδηγούς που έκαναν ατύχημα .
Κάθε χρόνο χωρίς ατύχημα μειώνετε το bonus malus κατά μία μονάδα και μειώνετε αντίστοιχα και το ασφάλιστρο, ενώ κάθε φορά που προξενείτε ατύχημα αυξάνεται κατά 2 μονάδες.

Σε ποια κατηγορία Bonus Malus θα μπει το όχημα μου;
Με το που ξεκινάτε την ασφάλιση σας η κατηγορία ΒΜ είναι πάντα η χαμηλότερη (εφόσον δεν υπάρχουν προυγούμενες ζημιές)

Έχω δίπλωμα άλλης χώρας. Τι γίνεται;
Αν ο ασφαλιζόμενος κατέχει διεθνές δίπλωμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, Αν το δίπλωμα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι διεθνές τότε δεν παρεχετε καλυψη.

Έχω κοτσαδόρο ή Μεταφέρω ποδήλατο Τι κάνω;
θα πρέπει αφ' ενός να πάρετε άδεια για την τοποθέτηση του κοτσαδόρου ή της σχάρας ποδήλατου και αφ' έτερου να το δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρία.

Εάν κάποιος δανείζεται το αυτοκίνητό μου, καλύπτεται κάτω από την δική μου ασφάλειά;
Ναι εφόσον έχει δίπλωμα, (άδεια οδήγησης),  στις περιπτώσεις που ο οδηγός εχει δίπλωμα με διάρκεια κάτω του ενός έτους , ή είναι κάτω των 23 ετών , ή είναι άνω των 70 ετών, δηλώνετε από τον λήπτη, ασφαλισμένο εγγράφος προς τον ασφαλιστή εταιρία και εισπράτετε επασφάλιστρο.

Σε περίπτωση ατυχήματος τι κάνω;
Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να
1 να βγάλετε φωτογραφίες πριν κινήσετε τα αυτοκίνητα από το οδόστρωμα
2 τηλεφωνήσετε στο νούμερο που αναφέρεται επι της σύμβασης στην φροντίδα ατυχήματος,για να συμπληρώσετε την δήλωση ατυχήματος
3 καλέσετε την τροχαία για την καταγραφή του ατυχήματος σε περίπτωση σωματικών βλαβών.
5 καλέστε εκαβ αν υπάρχουν σωματικές βλάβες

Τί γίνεται σε περίπτωση που χάσω το ασφαλιστήριο συμβολαιό μου;
Σε καθε περίπτωση είστε καλυμένος ασφαλιστικά. Απευθυνθείτε στην εταιρία ή στον ασφαλιστή σας και να ζητήσετε επανέκδοση συμβολαίου, αφού υποβάλετε μία υπεύθυνη δήλωση ότι το συμβόλαιο σας χάθηκε.

Με χτύπησε κάποιος και έφυγε. Τι κάνω;
Θα πρέπει να καλέσω την αστυνομία για να δηλώσω το συμβάν, και παράλληλα την ασφαλιστική μου εταίρια

Η εταιρία που είμαι ασφαλισμένος έκλεισε. Τι κάνω;
Σε περίπτωση που η εταιρίας που ήσασταν ασφαλισμένος έκλεισε, συνεχίζεται να είστε ασφαλισμένος και για την χρονική περίοδος ενός μηνός, από το Επικουρικό ταμείο.
Το Επικουρικό ταμείο θα σας αποζημιώσει σε περίπτωση ατυχήματος κ μόνο για την αστική ευθύνη.
Πέραν του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος δεν είστε καλυμμένος κ θα πρέπει να βρείτε μία άλλη ασφαλιστική εταιρία για να ασφαλίσετε το όχημα.

Τι πρέπει να κάνω το ασφαλιστήριο αν πουλήσω το αυτοκίνητό μου;
Να ειδοποιήσετε τον ασφαλιστή σας ή την ασφαλιστική εταιρεία και να επιστρέψετε το ασφαλιστήριο & το αντίγραφο της μεταβιβασμένης άδειας κυκλοφορίας, για να προχωρήσει στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου και στην επιστροφή ασφαλίστρων.
Αν αντικαταστήσω το αυτοκίνητό μου με καινούργιο ή άλλο μεταχειρισμενο τι πρέπει να κάνω το ασφαλιστήριο;
Άμεσα θα πρέπει να ασφαλίσετε εκ νεοαποκτηθέν αυτοκίνητο.
Κ παράλληλα να αποστείλετε στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας το σώμα κ το σήμα της ασφάλισης από το αυτοκίνητο που αντικαταστήσατε για ακύρωση και επιστροφή των ασφάλιστρων

Τι σημαίνει ο όρος

Χρήση (Ε.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ,, Φ.Ι.Χ Αγροτικό, Μοτοσικλέτα);
Είναι η χρήση του οχήματος, δηλαδή Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) ή Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ), Αγροτικό Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (ανήκουν και τα πτηνοτροφικά, κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά) και Μοτοσικλέτες (ανήκουν όλα τα δίκυκλα).

Καθημερινή Χρήση (Προσωπική-Οικογενειακή, Επαγγελματική);
Είναι η χρήση του οχήματος από μεριά του πελάτη, δηλαδή το όχημα είναι ιδιωτικής-προσωπικής χρήσης ή επαγγελματικής (ανήκει σε κάποια εταιρεία).

Ημερομηνία 1ης Κυκλοφορίας;
Πότε κυκλοφόρησε το όχημα στην Ελλάδα πρώτη φορά. Αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας. Στις νέου τύπου άδειες κυκλοφορίας είναι το σημείο (Β) στο τμήμα «στοιχεία οχήματος».

Μάρκα οχήματος;
Είναι το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος το οποίο αναγράφεται πάνω στην άδεια.

Αξία οχήματος;
Αφορά την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, δηλαδή πόσο αξίζει εάν πουληθεί την συγκεκριμένη στιγμή το προς ασφάλιση όχημα.

Τύπος οχήματος;
Αφορά τον τύπο του οχήματος, δηλαδή απλό, sport, cabriole soft top, cabriole hard top, GT.

Υβριδικό όχημα;
Αφορά όχημα Υβριδικής τεχνολογίας, δηλαδή για να λειτουργήσει το όχημα χρησιμοποιεί και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

κάλυψη Ζημίας από Ανασφάλιστο όχημα;
Όταν έχουμε ζημία (τρακάρισμα) και την ευθύνη την έχει ο άλλος οδηγός ο οποίος είναι ανασφάλιστος τότε η δική μας η ασφαλιστική αναλαμβάνει να καλύψει την αποζημίωση του Ασφαλισμένου οχήματος έως το ποσό (ασφαλισμένο κεφάλαιο) που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απευθυνθούμε στο Επικουρικό κεφάλαιο το οποίο έχει τον χαρακτήρα της αντασφαλιστικής εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία μας κάνει εξυπηρέτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δελτίο τροχαίας το οποίο να αναφέρει ότι ο υπαίτιος οδηγός στερείται ασφαλιστικής κάλυψης.

κάλυψη Ζημίας από Αστική Ευθύνη Κλέφτη;
Εάν κάποιος κλέφτης κλέψει το ασφαλισμένο όχημα και τρακάρει και φέρει ευθύνη στο τροχαίο ο κλέφτης τότε η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να πληρώσει τις ζημίες στους τρίτους οι οποίοι είναι παθόντες.

κάλυψη Ζημίας από Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού;
Εάν υπάρχει θάνατος του οδηγού (κατόπιν τροχαίου ατυχήματος με το ασφαλισμένο όχημα) ή ολική-μερική ανικανότητα για εργασία, του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος τότε η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει α) στην περίπτωση του θανάτου τους νόμιμους κληρονόμους και β) στην περίπτωση της ολικής-μερικής ανικανότητας το ίδιο τον οδηγό.

Νομική Προστασία;
Η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει δικηγόρο και δικαστικά έξοδα για να διεκδικήσει ή να αποκρούσει στα αστικά και ποινικά δικαστήρια υποθέσεις που αφορούν τροχαίο ατύχημα. Ο δικηγόρος είναι επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας.

Φροντίδα Ατυχήματος;
Όλο το 24ωρο ο ασφαλισμένος μπορεί να τηλεφωνήσει την στιγμή του ατυχήματος στην φροντίδα η οποία στέλνει άνθρωπο στον τόπο του ατυχήματος, συμπληρώνει τα έντυπα του φιλικού διακανονισμού-ζημίας, φωτογραφίζει τις συνθήκες του ατυχήματος και έτσι ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να πάει στο γραφείο της ασφαλιστικής εταιρείας ή του ασφαλιστή για να υποβάλλει δήλωση ατυχήματος.

Οδική Βοήθεια Κατόπιν Ατυχήματος;
Παροχή οδικής βοήθειας μόνο κατόπιν ατυχήματος, δηλαδή πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή του ασφαλισμένου οχήματος. Τότε τηλεφωνεί ο οδηγός στην οδική βοήθεια και γίνεται μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο. Η κάλυψη δεν ισχύει σε περίπτωση βλάβης.

Προστασία Bonus Malus;
Εάν υπάρχει μία ζημία (τροχαίο ατύχημα) με ευθύνη του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, τότε δεν αυξάνεται το ασφάλιστρο. Στην δεύτερη ζημία στο ίδιο έτος αυξάνεται το ασφάλιστρο.

Κάλυψη Αερόσακων Κατόπιν Ατυχήματος;
Όταν ανοίξουν οι αερόσακοι του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο συμβάν και ευθύνεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος καλύπτονται οι ζημίες στους αερόσακους στο ασφαλισμένο όχημα έως το κεφάλαιο στον πίνακα καλύψεων.

Πυρός Οικοσκευής (οικοπροστασία);
Καλύπτεται για φωτιά το περιεχόμενο κατοικίας του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενου χώρου;
Αστική Ευθύνη Έναντι τρίτων εντός φυλασσόμενων χώρων Καλύπτει την Αστική Ευθύνη προς τρίτους όταν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται εντός φυλασσομένων χώρων δηλ γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων, εκθέσεις αυτοκινήτων, προβλήτες.

Αστική Ευθύνη από την Μετάδοση Πυρκαγιάς σε Τρίτους;
Εάν καίγεται το δικό μας όχημα και μεταδοθεί πυρκαγιά σε άλλο όχημα ή άλλη περιουσία τότε καλύπτεται η ζημία έναντι του τρίτου. Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη κάλυψης πυρός του ασφαλισμένου οχήματος.

Αστική Ευθύνη Κατά την Μεταφορά – Πορθμείου;
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες που θα προξενήσει το ασφαλισμένο όχημα σε τρίτους κατά την μεταφορά του με καράβι – «Φέρυ μπόουτ».

κάλυψη Ζημίας από Θραύση Κρυστάλλων;
Καλύπτονται τα γυάλινα μέρη του αυτοκινήτου π.χ εμπρός-πίσω παρμπρίζ (ανεμοθώρακες) και πλαϊνά τζάμια των παραθύρων από ράγισμα ή σπάσιμο. Δεν καλύπτονται οι καθρέπτες του αυτοκινήτου και η ηλιοροφή.

κάλυψη Ζημίας από Πυρκαγιά;
Ζημίες που θα συμβούν στο ασφαλισμένο όχημα συνέπεια πυρκαγιάς, η πυρκαγιά θα προξενηθεί από βραχυκύκλωμα ή αυτανάφλεξη του αυτοκινήτου.

κάλυψη Ζημίας Πυρκαγιάς από Τρομοκρατικές Ενέργειες;

Καλύπτονται οι ζημίες πυρκαγιάς από τρομοκρατικές ενέργειες, δηλαδή όταν αναλαμβάνει την ευθύνη τρομοκρατική οργάνωση.

κάλυψη Ζημίας από Ολική Κλοπή;
Όταν κλαπεί όλο το αυτοκίνητο αναλαμβάνει να αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία τον ασφαλισμένο.

κάλυψη Ζημίας από Μερική Κλοπή;
Όταν κλαπούν μέρη του αυτοκινήτου η ασφαλιστική αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο.

Ζημίες Κατά την απόπειρα κλοπής;
Καλύπτονται οι ζημίες που προξενεί ο κλέφτης κατά την απόπειρα της κλοπής του Αυτοκινήτου σας έως το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων.

κάλυψη Ζημίας από Κλοπή Ηχοσυστήματος;
Καλύπτεται το ράδιο-cd του αυτοκινήτου μετά από κλοπή έως το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων.

κάλυψη Ζημίας από Καιρικά - Φυσικά Φαινόμενα;
Καλύπτονται οι ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα από καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρα, χιονοστιβάδα, καταιγίδα, θύελλα.

Ζημίες από Απεργίες, Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές;
Ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα που θα προκληθούν από Απεργίες, Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές.

Ενοικίαση Οχήματος για Ζημίες από Πυρκαγιά και Ολική - Μερική Κλοπή;
Δίνεται ενοικιαζόμενο όχημα στον ασφαλισμένο για να κυκλοφορεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, το οποίο πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία. Όταν επέλθουν οι ζημίες όπως πυρός, ολική-μερική κλοπή.

Ιδίες ζημίες του Ασφαλισμένου Οχήματος;
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προξενούνται στο ασφαλισμένο όχημα μετά από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή.

Κακόβουλη Βλάβη Συνέπεια Ιδίων Ζημιών;
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προξενούνται στο όχημα από κακόβουλη βλάβη.

Αντικατάσταση Οχήματος για ζημίες από Πυρκαγιά, Ολική – Μερική Κλοπή ή Μικτή;
Δίνεται ενοικιαζόμενο όχημα στον ασφαλισμένο για να κυκλοφορεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, το οποίο πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία. Όταν επέλθουν οι ζημίες όπως πυρός, ολική-μερική κλοπή.

Πλήρης Οδική Βοήθεια;
Σε περίπτωση ακινησίας του οχήματος από βλάβη ή τροχαίο ατύχημα μεταφέρεστε στην έδρα, που αναγράφετε στην άδεια κυκλοφορίας

Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών;
Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για το ποσό που ορίζεται ως απαλλαγή, π.χ. εάν το σύνολο της αποζημίωσης είναι 1000 € και η απαλλαγή είναι 300 € τότε ο ασφαλισμένος θα πάρει 700 €. Η απαλλαγή βρίσκεται – υπάρχει πάντα στην κάλυψη των ιδίων ζημιών.

σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε  210 98.88.888

.

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates