Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος,
εντός - εκτός νοσοκομείου.
Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα.
Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδίου
από ατύχημα ή ασθένεια.
Δαπάνες μεταφοράς σορού.
Ολική ή μερική απώλεια αποσκευών.
Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών άνω των 8 ωρών.
Πειρατεία.
Προσωπική αστική ευθύνη.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Στοιχεία Επικοινωνίας
Powered by BreezingForms

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates