Ασφάλισε το σκάφος σου και επέλεξε
Βασική ασφάλιση (ως ορίζει ο νόμος),
Πλήρη κάλυψη και με κάλυψη ιδίων ζημιών σκάφους.


Διεκδίκησε αξιώσεις αποζημιώσεων για ζημιές που προκληθήκαν στο σκάφος σου.
Απόκρουσε ποινικές κατηγορίες τραυματισμού θανάτωση τρίτων, ρύπανσης περιβάλλοντος.
Διεκδίκησε απόκρουσε ή λύσε διαφορές με την μαρίνα ελλιμενισμού, ναυπηγεία επισκευής, ναυλωτές αγοραστές.
Βρες το δίκιο σου ακόμα και για παραβίαση κανόνων ναυσιπλοΐας.
Νομικές συμβουλές.


Παγκόσμια Κάλυψε τα έξοδα ατυχήματος που μπορούν να συμβούν σε εσένα τους συν επιβαίνοντες ή ακόμα και στο πλήρωμα του σκάφους με επιλογή προσωπικών γιατρών εξετάσεων και φαρμάκων.

Στοιχεία Σκάφους

Στοιχεία Επικοινωνίας
Powered by BreezingForms

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates