Ασφάλισε την κατοικία σου. . .κύρια, ενυπόθηκη ή εξοχική και επέλεξε
Βασική κάλυψη με παροχές φωτιά - έκρηξη - βραχυκύκλωμα κα.

Πλήρη κάλυψη επιλέγοντας εναλλακτικές από 34 ανεξάρτητες παροχές
Εναλλακτική κάλυψη σεισμού σπιτιού - περιεχομένου - θεμελίων.


Διεκδίκησε το δίκιο σου ή και τις οικογενείας . . λύνοντας θέματα Διεκδίκησης αποζημιώσεων, υπεράσπισης σε ποινικά δικαστήρια, εργατοϋπαλληλικές διαφορές,
Διαφορές με τράπεζες δάνεια, κάρτες,
Μισθωτικές διαφορές, ακόμα και διαφορές με ασφαλιστικές εταιρίες για συμβόλαια υγείας περιουσίας αυτοκίνητου

Νομικές συμβουλές.

Διεκδίκησε το δίκιο σου και ως διαχειριστής πολυκατοικίας Καλύπτοντας την διεκδίκηση οφειλομένων κοινοχρήστων,
Διαφορές με συνεργεία και υπεράσπιση από ποινικές ευθύνες διεκδικήσεις κατά ασφαλιστικών εταιριών για διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Νομικές συμβουλές

Αστική ευθύνη Είναι η ευθύνη αδικοπραξίας που έχουμε και φέρουμε ως πρόσωπο, ως άρχον της οικογένειας ή ως διαχειριστής πολυκατοικίας έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες υλικές ζημιές «ενημερωθείτε» . . .

Κατοικία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Powered by BreezingForms

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates