Επαγγελματική αστική ευθύνη είναι η ευθύνη που φέρουμε ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και ως διαχειριστές επιχείρησης έναντι τρίτων από αδικοπραξία καλύπτοντας και αποζημιώνοντας σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων.
«ενημερωθείτε» . . .

Ιατρού

Στοιχεία Επικοινωνίας
Powered by BreezingForms

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates