Ασφάλισε το αυτοκίνητο σου και επέλεξε
Βασική ασφάλιση (ως ορίζει ο νόμος).

Πλήρης - πλούσια κάλυψη (πύρος κλοπή και φυσικά φαινόμενα) κ.α
Κάλυψη και ίδιων ζημιών του αυτοκίνητου σου.

Διεκδίκησε το δίκιο σου . . . λύνοντας θέματα
Με το συνεργείο ή την αντιπροσωπεία που συνεργάζεσαι,

Προβλήματα για την επισκευή ή αγοραπωλησία του Διεκδίκηση αποζημιώσεων που έχεις από τρίτους ακόμα και για διαφορές που έχεις με την ίδια την ασφαλιστική εταιρία που συνεργάζεσαι.

Εναλλακτικά πέραν της οδικής βοήθειας ατυχήματος
Πρόσθεσε και οδική βοήθεια βλάβης με πανελλαδική εξυπηρέτηση.

Αυτοκίνητο

Στοιχεία Οδηγού Ιδιοκτήτη
Στοιχεία Ασφάλισης
Στοιχεία Δεύτερου Οδηγού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Powered by BreezingForms

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates