Ασφάλισε την επιχείρηση σου οικοδομή – βελτιώσεις – πάγια - μηχανήματα εξοπλισμός επιλέγοντας
Βασική κάλυψη με παροχές (φωτιά - έκρηξη - βραχυκύκλωμα) κα.

Πλήρη κάλυψη επιλέγοντας εναλλακτικές από 34 ανεξάρτητες παροχές.
Εναλλακτική κάλυψη σεισμού
οικοδομής - περιεχομένου - θεμελίων.


Προστάτευε την επιχείρηση σου και διεκδίκησε το δίκιο σου λύνοντας θέματα
Διεκδίκησης αποζημιώσεων,
Υπεράσπισης σε ποινικά δικαστήρια,
Εργατοϋπαλληλικές και μισθωτικές διαφορές
Προσεπίκληση και διαφορές με ασφαλιστικές Εταιρίες.

Νομικές συμβουλές.

ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ανικανότητας, απώλειας ζωής κα.) εξασφάλισε αυτούς που αγαπάς, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα τις επιχείρησης σου.

Επαγγελματική Στέγη

Τύπος Κατασκευής
Μέτρα Προστασίας
Λοιπά Μέτρα Προστασίας
Πακέτα Ασφάλισης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Powered by BreezingForms

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates