Ποιοι Είμαστε

Η active delta ασκεί διαμεσολάβηση και δραστηριοποιείται στο χώρο, ως μεσίτης ασφαλίσεων.

Oι ανεξάρτητες συνεργασίες με έγκυρους ασφαλιστικούς ομίλους, αδειοδοτούμενους από την τράπεζα της Ελλάδος, μας δίνουν τη δυνατότητα και παρέχουμε. . .
αμερόληπτα, ευέλικτα και πολυποίκιλα τις υπηρεσίες μας,παρουσιάζοντας, συμβουλεύοντας, και προτείνοντας λύσεις,που εξυπηρετούν τα συμφέροντα σας για ασφάλιση.

Στην πράξη σημαίνει ότι:


- Εξετάζουμε και συγκεκριμενοποιούμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
- Διενεργούμε εργασίες διερεύνησης της ασφαλιστικής αγοράς
- Παρουσιάζουμε προϊόντα διασφαλίζοντας πρόσωπα και ανάγκες
- Ενεργούμε στην προπαρασκευή της ασφαλιστικής σύμβασης
- Προσφέρουμε βοήθεια σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Σε εμάς μπορείτε να βρείτε:


- Αμεσότητα και προσωπική επαφή
- Αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών & απαιτήσεων σας
- Ταχύτητα στις συναλλαγές
- Ποιοτική εξυπηρέτηση που εκφράζεται μέσα από προτάσεις επεξηγήσεις συμβάσεων

Οι άνθρωποί μας, καθημερινά διερευνούν την αγορά προκειμένου να εντοπίσουν και να προσφέρουν στον ιδιώτη ή τον επαγγελματία, εκείνα τα προϊόντα 
που άπτονται των ενδιαφερόντων.

Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς προτάσεις Διαμεσολάβησης


• Διασφάλιση Οικονομικών ζημιών Επαγγελματικές ευθύνες
• Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
• Παροχή Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας της επιχείρησης
• Διασφάλιση Περιουσίας Επιχείρησης
• Διασφάλιση εξόδων Θραύσης κρυστάλλων και Εξόδων ατυχήματος
• Ομαδικής ή μεμονωμένης ασφάλισης φορτηγού, αυτοκινήτου , μηχανήματος , εργαλείου
• Κάλυψη αναγκών μέσα από Ομαδικά προγράμματα υγείας & ατυχημάτων υπαλλήλων
• Κάλυψη Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Ασφάλιση Μεταφοράς εμπορευμάτων
• Διασφάλιση Εταιρίας και στελεχών από αδικοπραξία και ευθύνες διοίκησης
• Διασφάλιση Εταιρίας από Μεταφορά ,Αποθήκευση, & Διαχείριση απόβλητων
• Εξασφάλιση συνεταίρων
• κ.α.

*Π ρ ο σ ω π ι κ έ ς προτάσεις Διαμεσολάβησης


• Διασφάλιση κατοικίας (μόνιμης , εξοχικής , ενυπόθηκης)
• Οικονομική Διασφάλιση από απαιτήσεις τραπεζών λόγω δανειοδότησης
• Οικονομική προστασία μέσω Νοσηλευτικών κ ιατροφαρμακευτικών εξόδων
• Οικονομική προστασία Απώλειας εισοδήματος από ατύχημα ή ασθένεια
• διασφάλιση κεφαλαίων για εξασφάλιση τρίτων
• Οικογενειακή ή Μεμονωμένη Ασφάλιση αυτοκινήτου, μηχανής
• Δημιουργία Κεφαλαίου Σύνταξης & Παιδικής αποταμίευσης
• Κάλυψη οικογενειακής Αστικής ευθύνης λόγω αδικοπραξίας
• κ.α.

.
 

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates